» Aktualności
 » Imprezy i Wydarzenia
 » O Majkowie
 » Patron
 » Historia Szkoły
 » Baza Szkoły
 » Grono Pedagogiczne
 » Centrum Kształcenia Na Odległość
 » Biblioteka
 » Linki

 
     
 
   
   » none  » Projekt

W Szkole Podstawowej w Majkowie realizowany jest
Projekt „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.


Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest
zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i
wspierać.


Celem Projektu jest wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego,
społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę
szkolną w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.


Praca z dziećmi prowadzona była na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
w oparciu o własny pomysł nauczyciela. Uczniowie poprzez udział w
wycieczkach, prowadzonych obserwacjach, doświadczeniach, organizowanych
przedstawieniach, w zajęciach muzycznych, plastycznych, ruchowych
rozwinęli i zdobyli nowe umiejętności. Dostarczone do szkoły środki
dydaktyczne przyczyniły się do wzbogacenia i urozmaicenia procesu
nauczania. Na koniec I etapu uczniowie zaprezentowali efekty pracy.
Wystawili przedstawienie „ Co słychać w lesie”, na które zaproszono
gości: dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów.


Realizacja Projektu wiązała się ze współpracą z rodzicami. Zostali
zapoznani z założeniami Projektu. Wzbogacono wiedzę rodziców o „
mocnych” i „ słabych” stronach dziecka. Integracja działań nauczyciela
i rodziców przyczyniła się do eliminowania czynników utrudniających
naukę, budowanie wysokiej samooceny i właściwej motywacji do nauki.
Praca w Projekcie wpłynęła na doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zdobyte doświadczenia będą wykorzystywane w dalszej pracy z uczniami.


Każde Dziecko Jest Zdolne


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 169532        Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Majkowie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS