» Aktualności
 » Imprezy i Wydarzenia
 » O Majkowie
 » Patron
 » Historia Szkoły
 » Baza Szkoły
 » Grono Pedagogiczne
 » Centrum Kształcenia Na Odległość
 » Biblioteka
 » Linki

 
     
 
   
  Historia Szkoły

Początek lat 20-tych ubiegłego stulecia. Dawna
leśniczówka, dwie izby, dach pokryty gontem. Tak przedstawić można
początek szkolnictwa


w Majkowie. Ówczesna nazwa szkoły brzmiała Publiczna Szkoła


Powszechna – dwuklasowa. Uczęszczały do niej dzieci z Majkowa i Michałowa.


W latach 1921 – 1926 pracowały w szkole dwie nauczycielki - Stanisława


i Otylia Premikowny.


Trudne warunki lokalowe i duża liczba dzieci spowodowała konieczność
wynajmowania izb lekcyjnych u miejscowych gospodarzy.


W 1932 roku z inicjatywy kierownika szkoły Szymona Smolija i
mieszkańców Majkowa, którzy opodatkowali się na ten cel po 1 zł.
miesięcznie zostala dobudowana trzecia sala lekcyjna.


W 1938 roku szkoła została przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną
Trzeciego Stopnia, w której uczniowie kontynuowali naukę do klasy
siódmej, a absolwenci mogli podejmować naukę w szkole średniej.


Tuż przed II wojną światową za sprawą nowopowstałego Komitetu Budowy
Szkoły rozpoczęto starania o powstanie nowego budynku. Podstawę
finansową przedsięwzięcia stanowiły składki mieszkańców Majkowa i
Michałowa. Niestety, wybuch II wojny światowej i okres okupacji
przerwały działalność Komitetu. Był to trudny okres dla całego
szkolnictwa. 27% dzieci nie uczęszczało na lekcje. Z programu szkół
usunięto historię i geografię.Czas wojny i okupacji niekorzystnie odbił się na sytuacji
materialnej i kadrowej szkoły w Majkowie. W dalszym ciągu szkoła
borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Stan budynku liczącego
ok. 200 lat pogarszał się.


W związku z tym władze szkolne zmuszone były do wynajmowania izb
lekcyjnych u mieszkańców, stan taki trwał do roku 1958. Wtedy to
mieszkańcy Majkowa i Michałowa wraz z Komitetem Rodzicielskim przy
pomocy Wydziału Kultury i Oświaty w Starachowicach oraz Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Kielcach zakupiły od Zakładów Metalowych w Skarżysku
Kamiennej barak poniemiecki , w którym urządzono dwie sale lekcyjne,
świetlicę i kuchnię. Szybko jednak okazało się, że i to rozwiązanie
jest niewystarczające. Toteż w 1958 roku powołano do życia nowy Komitet
Budowy Szkoły, któremu przewodniczył Stanisław Jedynak. Na cel budowy
zamierzano przeznaczyć wszystkie dochody z organizowanych imprez, a
każda rodzina zobowiązała się wpłacić 400 zł.. Nad sprawnym przebiegiem
przedsięwzięcia czuwał Kierownik Szkoły Pan Piotr Gębura.


W 1960 roku powstało przy szkole w Majkowie pierwsze


w powiecie iłżeckim szkolne ognisko przedszkolne. W roku szkolnym


1965 – 1966 na mocy ustawy z 1961 r. „o rozwoju systemu oświaty i
wychowania” wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową.


Przełomowym dla sprawy budowy szkoły stał się rok 1964, kiedy to
zatwierdzony został plan budowy szkoły w Majkowie. Trwające 18 miesięcy
prace nad wznoszeniem nowego budynku zostały uwieńczone sukcesem.


22 lutego 1966 roku dokonano otwarcia nowego budynku szkoły. Wstęgę
przeciął przewodniczący PPRN – Witold Tuchowski.


Dzień ten na trwałe wpisał się w pamięć uczniów, nauczycieli


i mieszkańców.


Nowo wybudowana szkoła była piękna. Mieściło się w niej


6 sal lekcyjnych, 2 pracownie, sala gimnastyczna, świetlica, pokój
nauczycielski i kancelaria szkolna. Dodatkowy atut stanowiło
usytuowanie szkoły w pobliżu lasu i płynącej od strony wschodniej rzeki
Żarnówki. Piękny budynek


i malownicza okolica przyciągały amatorów letniego wypoczynku.


W latach 1920 – 2006 Szkołą Podstawową w Majkowie kierowali:

1920 – 1921 - Eugenia Prestchówna

1922 – 1926 – Stanisława Premikówna

1922 – 1930 – Otylia Premikówna

1930 – 1940 – Szymon Smolij

1940 – 1947 – Józef Kupiszewski

1947 – 1950 – Józef Mazur

1950 – 1953 – Jan Bzymek

1954 –1955 – Regina Pieniążek

1955 – 1984 – Piotr Gębura

Urszula Nawrot

Jarosław Samela

Danuta Jasiewska

           

więcej na temat historii naszej szkoły tutaj   
     
   
 
licznik odwiedzin - 182816        Szkoła Podstawowa im.Stefana Żeromskiego w Majkowie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS